apsauga nuo naikinimo priemonių

apsauga nuo naikinimo priemonių
apsauga nuo naikinimo priemonių statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Taktinių ir specialiųjų priemonių kompleksas, kurio tikslas maksimaliai sumažinti priešo NP naudojimo ir ekstremalių situacijų padarinius, išlaikyti padalinių kovinę gebą ir užtikrinti sėkmingą kovos užduočių vykdymą, viena iš pagrindinių kovinio aprūpinimo rūšių. Apsaugą nuo naikinimo priemonių sudaro: priešo NP žvalgyba ir naikinimas; RChŽ; karių įspėjimas apie gresiantį pavojų; padalinių išsklaidymas ir periodiškas išdėstymo rajonų keitimas; fortifikacinis rajonų ir pozicijų įrengimas; individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonių, kovos technikos ir vietovės apsauginių savybių naudojimas; dozimetrinė ir cheminė kontrolė; specialiosios medicinos profilaktinės priemonės; ↑ specialusis švarinimas; priešo NP naudojimo padarinių likvidavimas. santrumpa(-os) ANP atitikmenys: angl. protection against destruction means rus. защита от средств поражения ryšiai: dar žiūrėkspecialusis švarinimas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apsauga nuo masinio naikinimo ginklo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Taktinių ir specialiųjų priemonių kompleksas, kurio tikslas maksimaliai sumažinti kariuomenės pažeidimą priešo branduoliniais, cheminiais ir biologiniais ginklais, išsaugoti jos kovinę… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • apsauga nuo padegamojo ginklo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonių kompleksas, kurio tikslas išvengti arba maksimaliai sumažinti kariuomenės pažeidimą padegamuoju ginklu, neleisti kilti ir išplisti gaisrams. Apsaugą nuo padegamojo ginklo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimo priemonės yra šios: naikinimo židinių žvalgyba;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • individualioji apsauga nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visuma priemonių, kuriomis užtikrinama žmonių apsauga nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo. Individualiąją apsaugą RChB situacijoje suteikia apsauginė apranga ir (arba)… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • kolektyvinė apsauga nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Grupinė apsauga RChB situacijoje, kuri leidžia nenaudoti individualiosios RChB apsaugos. atitikmenys: angl. collective nuclear, biological and chemical protection rus. коллективная… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo spindulys — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nuotolis nuo sprogimo centro (epicentro), kuriame sprogimo banga išsaugo savo naikinamąjį poveikį. Naikinimo spindulys priklauso nuo sprogimo galios ir rūšies, karių, ginkluotės ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, kuriomis ginkluotos kovos metu tiesiogiai kaunami priešo kariai ir naikinama kovos technika, statiniai ir kt. objektai; ginklo sudedamoji dalis. Pagal naikinamąją galią… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • apsaugos priemonių zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Tai aplink IAE nustatyta kontroliuojamoji zona, kurioje radioaktyvioji apšvita AE normalaus eksploatavimo sąlygomis neviršija leidžiamųjų normų. Apsaugos priemonių zona dar skiriama į… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • masinio naikinimo ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintis ginklas; jo naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Masinis naikinimo ginklas pasižymi didele naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinio sprogimo naikinimo spindulys — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Atstumas nuo branduolinio sprogimo epicentro (antžeminio ar antvandeninio kontaktinio sprogimo centro), kuriuo pažeidžiami kariai, ginkluotė, kovos technika, fortifikaciniai ir kiti… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”